Přejít k obsahu

Oddělení zdravotnické praxe

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
Husova 11 
301 00  Plzeň

- smluvně zajišťuje odbornou praxi studentů všech oborů Fakulty zdravotnických studií

- přehled zařízení, se kterými má FZS uzavřené rámcové smlouvy pro výkon praxe studentů naleznete pod nabídkou Přehled rámcových smluv.

– nachází se v místnosti HJ105

Důležité upozornění

Pokud je již uzavřena se zdravotnickým zařízením nebo společností smlouva o výkonu odborné praxe, je povinností studenta nastoupit na praxi ve smluveném termínu.
Pokud nemůže z vážných rodinných nebo ze zdravotních důvodů na smluvené pracoviště v dohodnutém termínu nastoupit, musí o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího učitele ročníku, který následně předá informaci na odd. zdravotnické praxe.

 

Jana Růžičková

tel.: 377 633 707; mob.: 725 980 036
e-mail: janruz@fzs.zcu.cz

Barbora Koreisová

tel.: 377 633 720 
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

Úřední hodiny:

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

7:30 - 11:00

13:00 - 14:00

Středa

7:30 - 11:00

13:00 - 16:30

Pátek

-

12:30 - 14:00

Patička