Přejít k obsahu

Studijní oddělení

Adresa:
Fakulta zdravotnických studií
ZČU v Plzni
Husova 11
301 00 Plzeň

Adresa určená pro doručování:
Fakulta zdravotnických studií
ZČU v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Studijní oddělení naleznete v 1. nadzemním podlaží budovy, číslo kanceláře HJ106. Mapa

Úřední hodiny (pro studenty prezenční i kombinované formy studia)

Den

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

7:30 - 11:00

13:00 - 14:00

Středa

7:30 - 11:00

13:00 - 16:30

Pátek

-

12:30 - 15:00

Stanislava Nová – vedoucí studijního oddělení

Pozice:        studijní referentka pro bakalářské a navazující studium Katedry ošetřovatelství
                   a porodní asistence
E-mail:       stnova@fzs.zcu.cz
Telefon:     377 633 710

Bc. Petr Nový

Pozice:        studijní referent pro bakalářské studium Katedry záchranářství, diagnostických
                   oborů a veřejného zdravotnictví
E-mail:       petrnovy@fzs.zcu.cz
Telefon:     377 633 716

Jana Legíňová

Pozice:        studijní referentka pro bakalářské studium Katedry rehabilitačních oborů 
E-mail:       leginova@fzs.zcu.cz
Telefon:     377 633 716

Barbora Koreisová

Pozice:        studijní referentka 
E-mail:       koreisov@fzs.zcu.cz
Telefon:     377 633 720

Patička