Přejít k obsahu

Bakalářské studium - Zdravotnictví

Prezenční

Katedra rehabilitačních oborů

Fyzioterapie

FYT - videospot

Ergoterapie

ERG - videospot

Ortotik protetik

OPR - videospot

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Všeobecná sestra

VSS - videospot

Porodní asistentka

PAS - videospot

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Radiologický asistent

RAS - videospot

Zdravotnický záchranář

ZDZ - videospot

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

AVZ - videospot

Zdravotní laborant

ZL - videospot

Kombinované

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Všeobecná sestra

VSK - videospot

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví

Radiologický asistent

RASK - videospot

Patička