Přejít k obsahu

Studijní obory

  • Úvodní slovo paní děkanky a ředitele FN Plzeň - video spot

Informace k příjímacímu řízení

Katedra rehabilitačních oborů (KFE)

Bakalářské obory:

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS)

Bakalářské obory:

Navazující magisterský obor:

Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví (KAZ)

Bakalářské obory:

Patička